MeniuPaslaugosBilietaiKontaktai

Kauno ledo rūmų vidaus tvarkos taisyklės

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Kauno Ledo rūmai (toliau – „Ledo rūmai“) – tai uždaros ledu padengtos aikštelės, skirtos čiuožimui pačiūžomis, taip pat kitos patalpos Ledo rūmų viduje, esančios adresu Kovo 11-osios g. 26, Kaunas.
 2. Kauno ledo rūmų valdytojas (toliau – „Valdytojas”) – UAB „Kauno arena“, juridinio asmens kodas 302505310, registracijos adresas Mindaugo pr. 50, Kaunas, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
 3. Lankytojas – kiekvienas asmuo, kuris Valdytojo nustatyta tvarka įsigijo bilietą, abonementą ar kitą dokumentą, suteikiantį teisę patekti į Ledo rūmus, ar kitais Valdytojo nustatytais teisėtais būdais pateko į Ledo rūmus per įėjimo turniketus.
 4. Kauno ledo rūmų vidaus tvarkos taisyklės (toliau – „Taisyklės“) – nustato Ledo rūmų lankytojų aptarnavimo (paslaugų teikimo) tvarką, privalomus saugumo, higienos ir kitus reikalavimus lankytojams, Valdytojo ir Lankytojų teises, pareigas bei jų atsakomybės ribas, draudimus, bilietų pardavimo ir papildomų paslaugų teikimo sąlygas.
 5. Taisyklės yra viešai skelbiamos ir privalomos visiems Ledo rūmų lankytojams, nepriklausomai nuo jų amžiaus. Asmuo, prieš sudarydamas sutartį dėl Ledo rūmų paslaugų (t.y. įsigydamas bilietą ar abonementą ar kitą dokumentą, suteikiantį teisę patekti į Ledo rūmus), privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir, naudodamasis Ledo rūmų paslaugomis, jų laikytis.
 6. Lankytojas yra visiškai atsakingas už savo sveikatos būklę ir galimybę naudotis Ledo rūmų teikiamomis paslaugomis ir tai patvirtina pasirašydamas sutartį (t.y. įsigydamas bilietą ar abonementą ar kitą dokumentą, suteikiantį teisę patekti į Ledo rūmus, pasirašęs nuomos sutartį). Ledo rūmų administracija, darbuotojai ir Valdytojas neatsako dėl lankytojo sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, įskaitant mirties atvejus, atsiradus lankantis Ledo rūmuose.
 7. Teisę naudotis Ledo rūmų teikiamomis paslaugomis turi bet kokio amžiaus asmenys, išskyrus šiose Taisyklėse numatytas išimtis.
 8. Vaikai iki 14 metų gali lankytis Ledo rūmuose tik lydimi juos prižiūrinčių suaugusiųjų asmenų, kurie atsako už jų saugumą. Suaugęs asmuo turi būti sulaukęs 18 metų ir prisiimti visišką atsakomybę už prižiūrimų vaikų saugumą (daugiausia 2 vaikų grupė vieno suaugusiojo priežiūrai), sveikatos būklę, elgesį, šių Taisyklių laikymąsi, už vaikų daiktų saugojimą, spintelių saugų užrakinimą.
 9. Ledo rūmuose draudžiama lankytis šiems asmenims:
  1. sergantiems infekcinėmis ar kitomis užkrečiamomis ligomis;
  2. su kitais negalavimais, kurie kelia ar gali kelti grėsmę savo ar kitų lankytojų sveikatai ir saugumui;
  3. apsvaigusiems nuo alkoholinių gėrimų ir/ar psichotropinių ar narkotinių medžiagų;
  4. neturintiems bilieto, abonemento ar kito dokumento, suteikiančio teisę patekti į Ledo rūmus;
  5. kurių elgesys kelia pavojų Ledo rūmams, jų turtui, saugumui ir higieninei būklei arba prieštarauja visuomenėje priimtoms gero elgesio taisyklėms;
  6. kurie kelia grėsmę saugumui;
  7. atsisakantys apsaugos darbuotojų patikrinimo;
  8. kurie renginių organizatorių yra paskelbti kaip nepageidaujami;
  9. įvykdę ar įtariami įvykdę viešosios tvarkos pažeidimus, bausti už chuliganišką elgesį ar įvykdę/įtariami bet kokiuose nusikaltimuose, įvykdytuose Ledo rūmuose ar jos prieigose.
 10. Negalią turintys asmenys, kuriems dėl jų sveikatos būklės yra reikalinga kito asmens priežiūra, Ledo rūmuose gali lankytis tik lydimi jį prižiūrinčio pilnamečio asmens.
 11. Atliekant techninę profilaktiką, apie tai viešai įspėjus iš anksto, Ledo rūmai gali būti laikinai uždaryti.
 12. Kilus klausimams ar neaiškumams lankytojai turi kreiptis į Ledo rūmų personalą, el. paštu: info@kaunoledorumai.lt ar tel. Nr. +37061607164.

BILIETŲ ĮSIGIJIMO TVARKA

 1. Lankytojai bilietus, abonementus ir įrangos (pačiūžų, apsaugos įrangos ir kt.) nuomą gali įsigyti internetu: kaunoledorumai.lt arba Ledo rūmų kasoje.
 2. Bilietų, abonementų ir įrangos (pačiūžų, apsaugos įrangos ir kt.) nuomos kainos pateikiamos interneto puslapyje kaunoledorumai.lt ir Ledo rūmų kasoje.
 3. Perkamų bilietų ir (ar) abonementų kiekis turi atitikti faktinį įeinančių per įėjimo turniketus asmenų skaičių.
 4. Bilietai, abonementai ir įrangos (pačiūžų, apsaugos įrangos ir kt.) nuoma gali būti laikinai neparduodami dėl techninių kliūčių arba kai yra užimtos visos daiktų saugojimo spintelės, yra viršytas leidžiamas lankytojų kiekis, Ledo rūmuose vyksta uždaras renginys, techninės kliūtys ir kt.
 5. Asmeniui, įsigijusiam bilietą, abonementą ir nusprendusiam nesinaudoti Ledo rūmų paslaugomis, pinigai už bilietą, abonementą negrąžinami ir nekeičiami į kito tipo bilietą.
 6. Asmeniui, pametusiam abonementą, jo prašymu, gali būti išduodamas abonemento dublikatas už papildomą mokestį.
 7. Už grubius šių Taisyklių pažeidimus Ledo rūmų administracija turi teisę panaikinti abonemento galiojimą.
 8. Bilietas galioja tik jame nurodyto masinio čiuožimo seanso metu. Valdytojo įgalioti darbuotojai turi teisę patikrinti kiekvieno lankytojo bilieto galiojimą prieš lankytojui patenkant į Ledo rūmus ir buvimo juose metu.
 9. Abonementas galioja tik jame nurodytu terminu ir sąlygomis ir tik masinių čiuožimų metu, kurie nurodyti interneto puslapyje www.kaunoledorumai.lt. Valdytojo įgalioti darbuotojai turi teisę patikrinti kiekvieno lankytojo abonemento galiojimą prieš lankytojui patenkant į Ledo rūmus ir buvimo juose metu.

KITA BENDRA INFORMACIJA

 1. Saugumo užtikrinimui Ledo rūmuose yra įrengta vaizdo stebėjimo sistema, fiksuojanti lankytojus bei jų veiksmus.
 2. Lankymosi Ledo rūmuose čiuožimo aikštėse ir jų tribūnose alkoholį vartoti griežtai draudžiama.
 3. Rūkyti (įskaitant ir elektronines cigaretes) lankytojams Ledo rūmų teritorijoje griežtai draudžiama. Rūkyti leidžiama tik specialiai tam skirtose ir atitinkamai pažymėtose vietose.
 4. Lankytojai į Ledo rūmus įleidžiami masinių čiuožimų metu, kurių dienos ir valandos nurodyti bilietų informacijoje ar interneto puslapyje kaunoledorumai.lt. Pamiršę ar dėl kitų priežasčių nepateikę bilieto ar abonemento, į Ledo rūmus neįleidžiami.
 5. Ledo rūmai neatsako už lankytojų asmeninius daiktus, paliktus ledo rūmų patalpose, daiktų spintelėse. Lankytojams rekomenduojama į Ledo rūmus nesinešti brangių ir vertingų daiktų.
 6. Lankytojų palikti ir vėliau kitų lankytojų ar Ledo rūmų personalo surasti ir Valdytojui perduoti daiktai saugomi administracijoje 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.
 7. Kai raktu yra užrakinama daiktų saugojimo spintelė, lankytojai privalo kruopščiai patikrinti, ar ji patikimai užrakinta.
 8. Paliekant Ledo rūmus lankytojai privalo grąžinti raktą Ledo rūmų administratorei. Praradus raktą lankytojas turi atlyginti nuostolius – 5 EUR už raktą.
 9. Kiekvienas lankytojas turi teisę naudotis ne daugiau kaip viena daiktų saugojimo spintele. Bandant naudotis daugiau kaip viena daiktų saugojimo spintele, tokie lankytojų veiksmai vertinami kaip įsilaužimas į svetimą spintelę.
 10. Lankytojai privalo nedelsdami palikti Ledo rūmus, jeigu to reikalauja Ledo rūmų personalas.
 11. Lankytojai, Ledo rūmuose pajutę bet kokių sveikatos sutrikimų, privalo kreiptis į personalą.
 12. Esant pavojui ar iškilus grėsmei, saugos tarnybos darbuotojo, policijos pareigūno ir/ar kitų įgaliotų užtikrinti saugumą ir tvarką asmenų reikalavimu, Lankytojai gali būti evakuoti iš Ledo rūmų.
 13. Masinio čiuožimo seansai vyksta pagal iš anksto patvirtintą tvarkaraštį, kuris gali keistis priklausomai nuo Ledo rūmų treniruočių užimtumo. Tvarkaraštis yra skelbiamas internetinėje svetainėje adresu kaunoledorumai.lt.
 14. Vieno masinio čiuožimo seanso trukmė yra nurodyta ant bilieto, persirengimui skiriama 15 min. Paskelbus čiuožimo seanso pabaigą lankytojai nedelsiant privalo palikti ledo aikštelę, o pasibaigus persirengimui skirtam laikui – Ledo rūmus.
 15. Valdytojas pasilieka teisę keisti Ledo rūmų darbo laiką, masinio čiuožimo seansų tvarkaraštį ir trukmę. Darbo laikas, tvarkaraštis ir trukmė yra skelbiami internetinėje svetainėje adresu kaunoledorumai.lt.

PAČIŪŽŲ IR KITOS ĮRANGOS NAUDOJIMO TAISYKLĖS

 1. Įsigijus bilietą ar abonementą, lankytojui suteikiama teisė naudotis Ledo rūmais jam pačiam arba Valdytojo priklausančiomis pačiūžomis, apsaugos įranga ir pagalbine čiuožinėjimo įranga (pačiūžų ir/ar apsaugos ir/ar pagalbinės čiuožinėjimo įrangos nuomos atveju) bilieto galiojimo metu.
 2. Valdytojui priklausančias pačiūžas ir / ar kitą įrangą lankytojas išsinuomoja Ledo rūmų nuomos punkte.
 3. Išsinuomodamas pačiūžas ir / ar kitą įrangą, lankytojas privalo įsitikinti, kad jie yra tinkamo dydžio ir patogūs avėti/dėvėti.
 4. Jeigu lankytojas naudojosi Valdytojo priklausančiomis pačiūžomis ir / ar kitą įranga, pasibaigus masinio čiuožimo seansui ar palikus Ledo rūmus anksčiau, lankytojas privalo grąžinti pačiūžas ir / ar kitą įrangą Valdytojo įgaliotam darbuotojui. Jeigu lankytojas sugadina pačiūžas ir / ar kitą įrangą ar jų negrąžina, jis privalo Valdytojui sumokėti baudą, atitinkamai: 45 EUR – pačiūžos, 26 EUR – šalmas, 350 EUR – pagalbinė čiuožimo įranga.
 5. Avėdamas pačiūžas lankytojas gali vaikščioti tik tose Ledo rūmų vietose, kur yra paklota
  guminė danga.
 6. Nemokėdamas naudotis pačiūžomis ir / ar kita įranga, lankytojas gali kreiptis konsultacijos į Ledo rūmų personalą.

LANKYTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Lankytojas turi teisę:
  1. Naudotis Ledo rūmų teikiamomis paslaugomis;
  2. Reikalauti, kad Valdytojas atlygintų lankytojo patirtą žalą, atsiradusią dėl Valdytojo kaltės, šiose Taisyklėse ir teisės aktuose nustatyta tvarka.
 2. Lankytojas įsipareigoja:
  1. Patekti į Ledo rūmus tik pateikus bilietą, abonementą arba kitą dokumentą, suteikiantį teisę patekti į Ledo rūmus. Bilietą, abonementą ar kitą dokumentą, suteikiantį teisę patekti į Ledo rūmus, lankytojas privalo saugoti iki išvykimo iš Ledo rūmų momento, o abonemento atveju – iki išvykimo iš Ledo rūmų momento po paskutinio seanso, kada galioja abonementas;
  2. Neperduoti abonemento ar kito dokumento, suteikiančio teisę patekti į Ledo rūmus, kitiems asmenims. Ledo rūmų personalas turi teisę paimti abonementą ir / ar dokumentą, suteikiantį teisę patekti į Ledo rūmus, perduotą arba parduotą kitiems asmenims, neturintiems teisės jais naudotis.
  3. Prieš pradėdamas naudotis Ledo rūmų teikiamomis paslaugomis, įsitikinti, kad jo sveikatos būklė jam leidžia jomis naudotis. Neigiamos pasekmės, susijusios su šio reikalavimo nevykdymu, tenka pačiam lankytojui;
  4. Būdamas Ledo rūmuose ir naudodamasis juose teikiamomis paslaugomis, griežtai laikytis šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų;
  5. Vykdyti personalo nurodymus dėl tvarkos ir saugos reikalavimų ir šių Taisyklių laikymosi;
  6. Netrukdyti kitiems lankytojams naudotis Ledo rūmais masinio čiuožimo seanso metu;
  7. Ledo rūmuose elgtis taip, kad jie nedarytų žalos, nekeltų grėsmės sau ir aplinkiniams, netrukdytų ir neerzintų kitų žiūrovų.
  8. Ledo rūmuose vykdyti personalo, saugos tarnybos darbuotojų, savanorių, policijos pareigūnų, ir/ar kitų įgaliotų užtikrinti saugumą ir tvarką asmenų nurodymus.
  9. Nustatyta tvarka naudotis Ledo rūmuose esančiomis viešo naudojimo patalpomis bei maitinimo įstaigų teikiamomis paslaugomis;
  10. Naudotis įranga taip, kaip to reikalauja šios Taisyklės;
  11. Laikytis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais ir kitais teisės aktais priimtų reikalavimų ir taisyklių, susijusių su COVID-19 koronaviruso ligos prevencinių priemonių vykdymu.

VALDYTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Valdytojas turi teisę:
  1. Į Ledo rūmus neįleisti asmenų, kurių elgesys gali sutrikdyti tvarką, kelti pavojų kitų lankytojų saugumui, Ledo rūmų higienos būklei ir / ar prieštarautų visuomenėje priimtoms elgesio normoms;
  2. Į Ledo rūmus neįleisti asmenų, jeigu jie nesutinka laikytis ar nesupranta šių Taisyklių;
  3. Bet kuriuo metu pakeisti Ledo rūmų teikiamų paslaugų sąrašą ir / ar jų įkainius be išankstinio įspėjimo;
  4. Pašalinti iš Ledo rūmų lankytojus, kurie pažeidžia Taisykles, nepaiso įspėjamųjų ženklų, iškabose nurodytų reikalavimų, nevykdo personalo nurodymų. Tokiu atveju pinigai lankytojams negrąžinami;
  5. Vienašališkai pakeisti Taisykles, jas paskelbiant viešai;
  6. Valdytojas turi teisę Ledo rūmuose rengti renginius;
  7. Ledo rūmai gali būti uždaryti dėl atliekamų profilaktikos darbų, varžybų, treniruočių bei kitais nenumatytais atvejais. Tokiomis dienomis klientams paslaugos nebus suteikiamos, klientai apie tai bus iš anksto informuojami.
 2. Ledo rūmų administracija griežtai rekomenduoja visiems lankytojams dėvėti apsauginius galvos šalmus ir kitas apsaugos priemones. Jei lankytojai neturi šalmų, administracija griežtai rekomenduoja juos išsinuomoti iš Ledo rūmų. Nesilaikant šių rekomendacijų, lankytojai patys prisiima visą atsakomybę už savo sveikatos būklę, galimus susižalojimus ir mirties atvejus.

REKOMENDACIJOS LANKYTOJAMS

 1. Ledo rūmų administracija rekomenduoja planuojantiems pramogauti lankytojams įvertinti savo fizines galimybes ir sveikatos būklę (pvz. lėtinius susirgimus, traumas, nėštumą ir t.t.).
 2. Lankytojams nerekomenduojama į Ledo rūmus neštis brangių ir/ar vertingų daiktų (papuošalų, laikrodžių, mobiliųjų telefonų ir pan.), kurie gali sugesti dėl drėgmės arba būti pamesti.
 3. Lankytojams nerekomenduojama naudotis Ledo rūmų teikiamomis paslaugomis segint bet kokio tipo papuošalus ar kitus juvelyrinius dirbinius, galinčius padaryti žalą patiems lankytojams ir/ ar Ledo rūmų inventoriui.

DRAUDIMAI

 1. Ledo rūmuose draudžiama:
  1. avint pačiūžas vaikščioti tose Ledo rūmų vietose, kur nėra paklota
   guminė danga;
  2. mėtyti įvairius daiktus į tribūnas, ledo aikšteles bei kitokiais būdais trikdyti normalią Ledo rūmų veiklą;
  3. deginti ugnį, leisti fejerverkus, raketas, dūmų miltelius, dūmų bombas ar kitokią pirotechniką;
  4. bet kokie komercinio/reklaminio turinio arba kenksmingo, agresyvaus, agituojančio, politinio, rasistinio ar religinio pobūdžio plakatai, apranga ir pan.;
  5. elgtis tokiu būdu, kuris aplinkinių gali būti suprastas kaip provokuojantis, grasinantis, diskriminacinis arba įžeidžiantis;
  6. kelti bet kokią grėsmę savo ir aplinkinių sveikatai, gyvybei ar saugumui;
  7. bet kokiu būdu kenkti kitiems;
  8. lipti ant tam neskirtų konstrukcijų ar įrenginių (fasadai, pertvaros, sienos, tvoros, užtvaros, apšvietimo stulpai, kamerų platformos, stogai ir pan.);
  9. lipti ant ledo be tam skirtos įrangos;
  10. įeiti į tarnybines patalpas ar uždaras lankytojams teritorijas;
  11. trukdyti ar riboti patalpų plotą, skirtą Ledo rūmų lankytojų, personalo, renginių dalyvių įėjimui ir išėjimui, taip pat evakuaciniam žiūrovų išėjimui, stovėti ir/ar sėdėti ant laiptų žiūrovų tribūnose, trukdyti ir riboti vietas, skirtas transporto priemonių bei pėsčiųjų eismui;
  12. piešti, rašyti, dažyti arba tvirtinti bet kokius elementus bei įrenginius;
  13. lipti ir stovėti ant kėdžių ir/ar jų rėmų;
  14. šiukšlinti;
  15. pilti gėrimus ant ledo;
  16. lankytis Ledo rūmuose su gyvūnais, išskyrus šunis-vedlius (suderinus su Valdytoju ar jo darbuotojais);
  17. garsiai triukšmauti, šūkauti, švilpauti, melagingai kviestis pagalbos, bėgioti, stumdytis;
  18. spjaudyti ant grindų ir ant ledo, atlikti natūralius gamtinius poreikius ne tualetuose;
  19. palikti vaikus iki 14 m. be priežiūros;
  20. kitais būdais daryti žalą Ledo rūmų turtui, jo įgaliotų asmenų ar kitų lankytojų sveikatai bei turtui;
  21. avėti lauko avalynę, išskyrus erdvę iki persirengimo rūbinės;
  22. filmuoti ir fotografuoti kitus klientus be jų sutikimo, viešinti atvaizdus be jų leidimo;
  23. Ledo rūmuose turėti, vartoti ir būti apsvaigusiam nuo alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų, rūkyti;
  24. Ledo rūmų viduje ar jų prieigose teikti bet kokias komercines paslaugas ar užsiimti kita komercine veikla neturint Valdytojo raštiško sutikimo;
  25. Ledo rūmų viduje ar jų prieigose turėti su savimi ir siūlyti pirkti maistą, gėrimus, suvenyrus, drabužius, reklaminę atributiką ir kitas komercines prekes neturint Valdytojo raštiško sutikimo. Visos šios prekės gali būti konfiskuotos.
 2. Į Ledo rūmus draudžiama įsinešti:
  1. alkoholinius gėrimus, bet kokias narkotines ar psichotropines, kitas organizmą stimuliuojančias medžiagas (išskyrus specialius medicinos preparatus (insulinas, ir pan.));
  2. bet kokios rūšies ginklus ir/ar potencialiai pavojingus daiktus, įskaitant, bet neapsiribojant daiktais, kuriais galima pjauti ar durti, daiktus, kurie gali būti panaudoti svaidymui, laidymui, mėtymui ir pan.;
  3. fejerverkus, signalines raketas, dūmų miltelius, dujų bombas ir/ar kitokią pirotechniką;
  4. rasistinės, ksenofobinės, ekstremalių dešiniųjų, nacionalistinių ir socialistinių idėjų, lytinės diskriminacijos propagandos atributiką ir/ar medžiagą;
  5. butelius, puodelius, bet kokios rūšies skardines, taip pat kitus objektus, pagamintus iš plastmasės (PET), stiklo arba bet kurios kitos trapios medžiagos, arba iš bet kokio metalo, „Tetra Pak“ pakuotes;
  6. bet kokius maisto produktus ir gėrimus;
  7. dujų purškalus, dirginančias, degias medžiagas, dažiklius, konteinerius su sveikatai kenkiančiomis arba greitai užsidegančiomis medžiagomis;
  8. dronus bei kitus nuotoliniu būdu valdomus prietaisus;
  9. prietaisus su lazeriniais įtaisais, elektrinius žibintuvėlius, savadarbius šviesą skleidžiančius prietaisus ar įrenginius;
  10. radijo imtuvus, garsiakalbius, garso kolonėles;
  11. bet kokį kitą daiktą, kuris kelia grėsmę Lankytojų ir Ledo rūmų personalo saugumui arba gali sukelti nepatogumų lankytojams;
  12. visus kitus daiktus, aptiktus policijos pareigūnų, saugos tarnybos personalo ir/ar kitų įgaliotų užtikrinti saugumą asmenų, kurie galėtų kelti pavojų kitų lankytojų ar Ledo rūmų personalo saugumui;
  13. draudžiamų įsinešti į Ledo rūmus daiktų sąrašas gali būti papildomas Valdytojo nuožiūra.

ATSAKOMYBĖ

 1. Lankytojas, padaręs žalą Ledo rūmuose, juose esančiam turtui, lankytojų turtui ir/ ar sveikatai, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Už žalą, kurią padaro nepilnamečiai, negalią turintys asmenys, atsako jų tėvai ar globėjai.
 2. Ledo rūmų administracijai ar darbuotojams įtarus, jog lankytojas padarė nusikalstamą veiką, nedelsiant yra kviečiama policija.
 3. Nepilnamečių (iki 14 metų) tėvai, globėjai ar kiti juos lydintys pilnamečiai asmenys yra atsakingi už kartu atvykusių nepilnamečių, negalią turinčių asmenų supažindinimą su Taisyklėmis ir už šių Taisyklių laikymąsi.
 4. Numatytos materialinės žalos kompensacijos už prarastą ar sugadintą inventorių nustatomos pagal tuo metu patvirtintus įkainius ir / arba rinkos kainą.
 5. Lankytojas, patyręs turtinę ir / ar neturtinę žalą Ledo rūmuose, nedelsdamas turi pranešti apie tai Ledo rūmų administracijai ar darbuotojui, nurodydamas įvykio vietą, laiką, aplinkybes, įvykį mačiusius asmenis. Jeigu lankytojas nesilaiko šios sąlygos, vėliau pateikti nusiskundimai ir pretenzijos dėl patirtos žalos sveikatai ir / ar turtui nenagrinėjami.
 6. Valdytojas nenagrinėja lankytojo pretenzijų bei neatsako už lankytojo Ledo rūmuose patirtą turtinę ir / ar neturtinę žalą, jei lankytojas nesilaikė šiose Taisyklėse įtvirtintų reikalavimų ir / ar rekomendacijų.
 7. Valdytojas neatsako už lankytojų asmeninius daiktus ar už tai, kad jie buvo prarasti ir / ar iš dalies sugadinti, įskaitant ir Lankytojų pačiūžas ar apsaugos įrangą, kurie buvo apgadinti naudojantis Ledo rūmų paslaugomis.
 8. Ledo rūmai už lankytojų sveikatai ir turtui kilusias pasekmes ar padarytą žalą tretiesiems asmenims neatsako, pretenzijų nepriima ir nenagrinėja, jei tos pasekmės atsirado dėl pačių lankytojų neatsargumo, nesilaikant šių Taisyklių, įspėjamuosiuose ženkluose ir užrašuose teikiamos informacijos bei Ledo rūmų personalo teisėtų nurodymų nevykdymo.

ASMENYS, NESILAIKANTYS ŠIŲ TAISYKLIŲ, Į LEDO RŪMUS NEĮLEIDŽIAMI ARBA ŠALINAMI IŠ LEDO RŪMŲ BE ATSKIRO ĮSPĖJIMO! UŽ VIEŠOSIOS TVARKOS IR LEDO RŪMŲ TAISYKLIŲ PAŽEIDIMUS BAUDŽIAMA LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA.

(2022 m. vasario 28 d. redakcija)


Atnaujinta - 2023-04-26
Informuojame, kad siekiant užtikrinti geriausią patirtį lankantis www.kaunoledorumai.lt svetainėje yra naudojami šie slapukai (angl. cookies): Privalomi, Funkciniai, Analitiniai, Komerciniai. Jeigu nepageidaujate naudotis atitinkamų slapukų funkcijomis, tuomet paspauskite Slapukų valdymas ir pakeiskite slapukų valdymo nustatymus. Slapukų politika (1.2.7)
×